מיסוי בינלאומי ומיסוי בישראל

מחלקת המסים של הפירמה עוסקת בתכנון וייעוץ מס מקומי ובינלאומי ומייצגת לקוחות להם פעילויות בינלאומיות ומקומיות מגוונות.
החברות ברשת הבינלאומית BKR INTERNATIONAL מקנה למחלקת המיסים מצע רחב לשיתופי פעולה עם מומחי מיסוי ברחבי העולם ואת היכולת לייעץ בסוגיות מס הנוגעות למיסוי בינלאומי.
מחלקת המיסים של הפירמה מתמחה בחוקי המס השונים לרבות חוקי מס הכנסה, חוקי עידוד, מיסוי עקיף, ביטוח לאומי, מיסוי עובדים ועוד.

שירותי המיסוי של הפירמה כוללים:

  • ייצוג בפני רשויות המס השונות.
  • הכנת כל דוחות המס החוקיים הנדרשים מעסקים בישראל חברות שותפויות ויחידים
  • תכנון וליווי שינויי מבנה לרבות מיזוגים, רכישות ופירוקים.
  • מחירי העברה – ייעוץ, ליווי וסיוע בקביעת מחירי העברה בעסקאות בין חברתיות.
  • חוות דעת בנושאי מס.
  • מיסוי בינלאומי.
  • ליווי ויעוץ במיסוי פרט.
  • ייעוץ בכל הקשור לאופציות לעובדים ואחרים.
  • ייעוץ בנושאי תמריצים והטבות מס מכוח חוקי עידוד.

 

scroll up