חשבונאות וביקורת

שירותי החשבונאות והביקורת מהווים את ליבת העסקים של יראל + שותפים. הפירמה מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים (Israeli GAAP), הבינלאומיים (IFRS) והאמריקאיים (US GAAP), ומעניקה שירותים לחברות פרטיות וציבוריות, מוסדות ללא כוונת רווח, שותפויות, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, יחידים וכיו”ב.
חברי הצוות יועצים ומלווים לקוחות מכל מגזרי המשק השונים לרבות תעשיה, מסחר ושירותים, הייטק וביוטק, חברות בינלאומיות, מלונאות ותיירות, בניה, יהלומים, תקשורת, מקצועות חופשיים, נדל”ן ועוד.
לפירמה אישור ה-PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) ואישור לדיווח ל-SEC (U.S. Security and Exchange Commission) שניתן ע"י הרשות לניירות ערך האמריקאית והמאפשר לפירמה לעסוק בביקורת ולחתום על חוות הדעת של דוחות חברות ציבוריות הנסחרות בארה"ב.

שירותי החשבונאות והביקורת של הפירמה כוללים:

  • ביקורת וסקירה של דוחות כספיים.
  • עריכת דוחות כספיים, לרבות בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך.
  • ביקורת של דוחות ביצוע ואחרים עבור גורמים מממנים ו/או מפקחים.
  • ייעוץ בנושאים חשבונאים.
  • הכנת תשקיפים וליווי תהליכי הנפקה בארץ ובעולם.
  • הכנת חוות דעת חשבונאיות וחוות דעת מומחה.
  • חוות דעת מומחה לבית משפט.

 

scroll up